10 otázek a odpovědí k erekci

Publikováno: 5.ledna 2021 | Aktualizováno:23.února 2021 | Martina Čičatková
Hlavní obázek

Vedle samotného penisu (délka, tloušťka, tvar, zahnutí), je erekce asi nejčastějším tématem, které muži v otázce sexu řeší. Jestli se penis postaví vůbec, zda se postaví ve správnou dobu (a hlavně ať se nepostaví v nesprávnou), bude erekce dostatečně dlouhá, neochabne penis během sexu atd. To jsou jedny z nejčastějších otázek, které si muži kladou. V dnešní době, kdy se po pár kliknutích myší dostaneme na nepřeberné množství pornostránek, (a jejich návštěvnost během pandemie prý výrazně vzrostla), se navíc muži mohou mylně domnívat, že tak, jak probíhá sex, respektive erekce v pornu, tak by tomu mělo být i v realitě. Erekce je v pornu vždy okamžitá, samozřejmá, dokonalá, dlouho trvající, ejakuluje se na povel. Ale tak to v realitě vůbec být nemusí.

V normálním životě se muži často setkávají s tzv. ranní erekcí, ze které mohou mít dobrý pocit, protože pak mají jistotu, že po fyziologické stránce je vše v pořádku. Naopak, pokud mají erekci bolestivou, je na místě vyhledat doktora. A pak je tu celá řada problémů – např. žádná nebo nedostatečná erekce, nedostatečně dlouhá erekce atd., u kterých je pomoc možná, ale musíme se trochu dopátrat příčiny problémů. Za některé problémy muži nemohou – jedná se např. o poúrazové stavy, Peyronieho chorobu, stáří...Zde může pomoci androlog, či farmaceutický průmysl. Na druhé straně jsou však oblasti, které muži ovlivnit mohou a někdy i menší úprava životního stylu může přinést zlepšení erekce.

Pojďme si tedy zkusit odpovědět na nejčastější dotazy, které se erekce týkají:

Co je erekce?

Erekce je stav penisu, kdy dojde k jeho zpevnění a ztopoření (viz homo erectus – člověk vzpřímený). K tomu dojde při sexuálním vzrušení muže, či při sexuální přitažlivosti, ale může k ní dojít i nechtěně, spontánně. Z fyziologického hlediska jde velmi zjednodušeně o to, že když se muž vzruší, rozšíří se tepny v penisu a to způsobí, že se nahrne krev do topořivých těles, houbovitých útvarů okolo močové trubice. Svaly urogenitálního systému pak stlačí žíly, což zamezí toku a proudění krve z penisu. Penis je pak tvrdý a je tak možné, aby došlo k pohlavnímu styku s partnerkou. Po ukončení stimulace dochází k uvolnění krve z topořivých těles a penis se dostává do klidového (ochablého) stavu. 

Poruchy erekce

Poruchám erekce se odborněji říká erektilní dysfunkce. Jsou to situace, kdy muž buď nemůže erekce dosáhnout a nebo ji udržet po potřebnou dobu. Postihuje zhruba každého desátého muže. Příčin může být mnoho, de facto se může jednat o zdravotní a nebo psychické problémy. Ať tak, či tak, dobrou zprávou je, že erektilní dysfunkce se dnes již dají v drtivé většině případů úspěšně léčit či řešit. Pokud má muž opakovaně problém s dosáhnutím či udržením erekce, primárně je nutné vyloučit zdravotní příčiny a pokud se žádné nenajdou, je vhodné navštívit psychologa či psychoterapeuta, který může pomoci s hledáním problémů v oblasti duševní.

Poruchy erekce – Špatný zdravotní styl

Mezi úplně nejčastější důvody, proč má muž problémy s erekcí, bývá špatný zdravotní styl a nadměrné užívání některých návykových látek. Klasicky nadmíra alkoholu, kouření a obezita jsou častými příčinami, proč se penis neztopoří. Ucpané tepny a žíly kvůli kornatění, ztenčení cév, ucpání cév z vysokého cholesterolu atd. nedovolují průtok krve do penisu. Asi netřeba  zdůrazňovat, že i jiné drogy nemusí mít dlouhodobě na erekci příznivý účinek. To jsou hlavní příčiny, za které si muži mohou do určitě míry sami a mohou je ovlivnit.  Na druhé straně jsou pak zdravotní problémy, které muži příliš neovlivní, přesto je dobré vědět, že mohou mít nepříznivé účinky na erekci. Častým problémem je diabetes (cukrovka), roztroušená skleróza, případně další cévní onemocnění. Také některé psychiatrické léky, například ty na bipolární poruchu (dříve známá jako maniodepresivita) mají v nežádoucích účincích erektilní dysfunkci.

Poruchy erekce – Poúrazové stavy,  Peyronieho choroba

Důvodem erektilní dysfunkce může být také stav po úrazu (a to nejen penisu samotného, ale i po úrazu páteře), či nějaké zánětlivé neurologické onemocnění. Příčinou však mohou být i anomálie pohlavního údu. Zde je vhodné zmínit tzv. Peyronieho chorobu. Jde o nemoc, při níž dochází během erekce k bolestivému zahnutí penisu. (V klidovém stavu zahnutí není). Příčinou může být to, že se topořivá tělesa vyvíjí jinak, nebo v topořivých tělesech vznikne ložisko, které bolí a brání erekci. Pokud má muž při erekci neobvykle ohnutý penis, případně je erekce bolestivá, je dobré, aby zkontaktoval některé Andrologické centrum (centrum, které se věnuje především problémům s mužskými pohlavními orgány), a kde mu mohou s tímto problémem efektivně pomoci.

Poruchy erekce - Psychické problémy, nervozita

Pokud má muž problém s erektilní dysfunkcí a lékaři vyloučí zdravotní příčinu, je na čase vyhledat odborníka (psychologa, psychoterapueta, sexuologa), který může pomoci s hledáním psychické příčiny problému. Je vysoce důležité, aby tito odborníci byli velmi trpěliví a empatičtí, protože porucha erekce je pro muže téma velmi citlivé a hluboce intimní. Je to dáno kulturní historií, kdy po tisíce let je muž považován za muže tehdy, když je schopen pohlavního styku (respektive zplození potomků). Tato nezpochybnitelná a nezastupitelná mužská schopnost dodává muži pocit jistoty, sebevědomí, pocit vlastní schopnosti atd. Pokud tedy nastane problém s erekcí, může to mít na psychiku muže destruktivní dopady a je opravdu na místě o problému mluvit s odborníkem.

Jak zlepšit erekci? (když jsou příčinou zdravotní problémy)

Způsobů, jak řešit problémy s erekcí je mnoho a je nutné rozlišit, o jaký druh erektilní dysfunkce se jedná. Pokud jde o zdravotní problémy (poúrazové, Peyronieho chorobu, infekční, diabetologické, následky psychofarmak atd.), je dobré navštívit Andrologické centrum, případně odpovídající zdravotní oddělení – cévní, neurologické, dermatovenerologické, endrokrinologické atd.

Pokud je důvodem spíše špatný životní styl či stáří klienta (asi netřeba vysvětlovat, že sedmdesátiletý muž nebude mít erekci jako dvacetiletý mladík), je možné navštívit sexuologa a zkusit některý z léčivých preparátů, které dokážou navodit a udržet erekci (Viagra, Generica, Cialis atd.). Vždy je velmi důležité striktně dodržovat dávkování (často při delším nástupu erekce muži mohou vzít další tabletku a pak může dojít i ke zdravotním komplikacím.)

Jak zlepšit erekci? (když jsou příčinou psychické problémy)

Pokud je příčinou erektilní dysfunkce psychický problém, je na čase navštívit odborníka - psychologa, psychoterapeuta či sexuologa. Tento odborník bude společně s mužem hledat příčinu problémů. Každý muž je zcela jedinečný a příčinou může být u každého něco jiného. Mezi nejčastější psychické důvody obecně patří situační podmínky pro sex (kdo by měl erekci, když za jednou zdí pláče dítě s horečkou a za druhou má tchýně do noci nahlas puštěnou televizi.) Dále se může jednat o traumatizující zážitky (například posměch bývalé partnerky, když neměl erekci), partnerské problémy (po hádce se ženou asi chuť na sex nebude tak vysoká)...Ale může jít také o osobnost muže, jeho obavy ze selhání a orientace na výkon (Co sem to za chlapa, když se mi ani nepostaví? Musím být chlap, co si o mě žena pomyslí, že sem slaboch…) A v neposlední řadě může jít i konstituční faktory - U nové partnerky jsou běžné myšlenky, zda je můj penis dost dlouhý, dost široký, u stálé partnerky například přibývání na váze, plešatost, sestouplý šourek, kratší výdrž atd.

Ranní erekce

Často se mužům stává, že se ráno probudí a mají erekci. Jde o tzv. ranní erekci, i když název může být podle některých odborníků zavádějící, protože muži mohou mít v noci i 3-5 erekcí a ta ranní je vlastně jedna z těch nočních. Na ranní erekce a důvody, proč je muži mívají se názory odborníků liší. Jedni tvrdí, že cévní buňky v noci vylučují látky, které rozšiřují tepny a tak dojde k erekci. Jiní jsou toho názoru, že noční erekce je spojena s fází spánku, kdy se nám zdají sny a ty mohou být i erotického charakteru. Další z názorů hovoří o reflexní reakci a o jakémsi ubezpečování mužského těla, zda vše správně funguje. Ať už je to jakkoli, dá se obecně shrnout, že ranní (či noční) erekce nejsou nijak zdraví ohrožující, naopak se tak může udržovat pružnost penisu. Ranní erekce má ale i jednu velmi důležitou funkci – může fungovat jako indikátor toho, že problém s erekcí je psychického původu. Pokud má muž ráno či v noci erekci a při milování s partnerkou jí nedosahuje, problém zřejmě nebude zdravotní, ale psychický.

Priapismus – bolestivá erekce

Jako priapismus je označována bolestivá erekce (ztopoření penisu). Naštěstí se jedná o velmi vzácnou poruchu erekce. Název je odvozen od řeckého boha úrody Priapa. Jedná se o dlouhodobou a neustupující erekci, která jednak není způsobena sexuálním vzrušením, či podnětem (objeví se samovolně) a jednak není ukončena ejakulací či orgasmem. Existuje několik typů priapismu, v podstatě se dá shrnout, že problém je ve vysokém přítoku krve do penisu a nedostatečném odtoku krve z penisu. Priapismus se může objevit jako reakce na určité léky, po úrazu, může souviset s nervovým systémem či s onemocněním krve. Je popsán u chlapců od narození až do 70ti let, nejvíce případů je kolem čtyřicátého a padesátého roku. Jako první pomoc se doporučuje ledování, ale v každém případě je nutné navštívit urgentně lékaře. Pokud se totiž nemoc neléčí (lékař může např. provést punkci krve z topořivých těles), může po relativně krátké době (24 hodin) dojít k trvalému poškození tkání a tím k trvalé neschopnosti erekce.

Přírodní podpora erekce

V minulosti, kdy ještě nebyly k dispozici syntetické látky, které by pomohly zlepšit erekci, hledali naši předkové v rostlinné říši, co by jim v této oblasti pomohlo. A stejně tak i dnes, kdy se především západní společnost vrací k přírodním zdrojům, existuje na trhu velké množství preparátů, které jsou čistě na přírodní bázi.

Mezi nejčastější preparáty, které pozitivně ovlivňují mužské libido, patří kotvičník zemní, řeřicha peruánská, ženšen pravý, L-Karnitin a další.

Kotvičník zemní (Tribulus terrestris) se často užívá ve výživových doplňcích pro sportovce. Podporuje svalovou hmotu, zvyšuje výdrž a zlepšuje libido – a tuto jeho vlastnost využívali již starověcí léčitelé v Mezopotámii. Kotvičník se dá dobře pěstovat i v našich klimatických podmínkách.

Řeřicha peruánská, česky také někdy Maka peruánská, se v jihoamerickém lékařství využívala k léčbě chudokrevnosti, plicních onemocnění, gynekologických potíží, sterility a mužské potence.

Ženšen pravý (Panax ginseng) je pro své široké účinky někdy označován jako kořen života. Má výborné účinky na oběhovou, nervovou a centrální soustavu. Zlepšuje funkci žláz s vnitřní sekrecí a metabolismus. Vědecky bylo prokázáno, že užívání ženšenu u mužů zlepšuje sexuální funkce.

Aminokyselina L-Karnitin je známá ve sportovním světě jako jeden z nejlepších spalovačů tuků. Zlepšuje tak obecně fyzickou výkonnost.

Většina preparátů se dá koupit samostatně, ale na trhu je i dost přípravků, které jednotlivé složky kombinují a zvyšují tak svoji účinnost. Doplňky lze koupit ve formě tablet, extraktů v kapkách, bylinných směsí, rozpustných prášcích atd. Vždy je nutné ujistit se, že jsou výživové doplňky schválené a jejich prodejci důvěryhodní.

Témata k článku: Erekce, Penis

Autor: Martina Čičatková

Martina Čičatková
„Psycholožka a psychoterapeutka, aktuálně pracuje ve Vězeňské službě České republiky."