Jsme tu pro Vás:  222 224 060  |  Bystrá 761/10, Praha 9  |    dnes otevřeno do 17:00 hodin
Logo Sexshopik.cz

Informace o zpracování osobních údajů

                             

Správce Acebiz s.r.o., se sídlem Praha 9, Bystrá 761/10, PSČ 19300, IČO: 276 04 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 118305 (dále jako „srávce“) je správcem osobních údajů zákazníka a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti Acebiz s.r.o. jsou následující:

Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje zákazníka a údaje nezbytné pro plnění smlouvy a zkvalitňování služeb, které mu zákazník poskytl nebo které správce získal na základě plnění objednávky zákazníka. Zejména pak správce zpracovává tyto osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, bydliště, emailová adresa, telefon.

Důvodem pro zpracování osobních údajů zákazníka je vyřízení objednávky zákazníka a výkon práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi zákazníkem a správcem, dále zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových a reklamních aktivit vůči zákazníkovi a získávání informací o spokojenosti zákazníka se zbožím, či službami pro zkvalitnění služeb poskytovaných tímto správcem.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů zákazníka budou osoby zajišťující marketingové, provozní a internetové služby pro správce, osoby podílející se na dodání zboží, či služeb zákazníkovi a na realizaci jeho plateb na základě uzavřené smlouvy a osoby analyzující údaje získané z dotazníků spokojenosti zákazníků. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje zákazníka bude správce mít oprávněn uložené a používat je pouze:

Pokud si to bude zákazník přát, má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat, a to písemnou formou s vlastnoručním podpisem zaslaným na adresu: Acebiz s.r.o., Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00, nebo elektronicky, odesláním tohoto odvolání souhlasu z emailové adresy zde uvedené na emailovou adresu: [email protected], jakož i osobně na adrese správce Acebiz s.r.o., Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00.

V případě, že zpracování osobních údajů zákazníka provádí správce z důvodu plnění předmětu smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a správcem, není zákazník povinen poskytnout osobní údaje správci, poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro plnění předmětu takové smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů zákazníka není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo na přenositelnost svých osobních údajů a právo podat proti správci stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce provedl veškerá nutná technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů zákazníků v souladu s právními předpisy, zejména:

V případě, že je nutné poskytnout správci souhlas se zpracováním osobních údajů zákazníka, souhlasí zákazník zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře na webových stránkách správce s podmínkami zpracování a uchování svých osobních údajů uvedených v tomto dokumentu a potvrzuje tak, že byl s těmito podmínkami seznámen.

  Přihlaste se a získejte slevu na první nákup!* 
*Kupon platí při objednávce nad 500 Kč

k hlavnímu obsahu ↑

📱 Přepnout na mobilní verzi webu

Přihlásit se

E-mail:
Heslo:
Registrace Zapomněli jste své heslo?
smazat