Co jsou otevřené vztahy a je takový vhodný i pro vás?

Publikováno: 31.října 2022 | Market
Hlavní obázek

Otevřené vztahy jsou poměrně aktuálním tématem, které se ve společnosti objevuje čím dál tím častěji. Co přesně je otevřený vztah a jak se odlišuje od polyamorie nebo třeba swingers? A je tento typ vztahu vhodný i pro vás?

Otevřený vztah – kompromis mezi nevěrou a monogamií?

Otevřené vztahy fungují na domluvě o tom, že si můžete užívat s více partnery. Obě strany by s touto domluvou měly být spokojené a přinášet do vztahu pohodu, nikoliv žárlivost nebo pocity nejistoty a nedůvěry.

Tento typ vztahů se tak hodí pro sebevědomé jedince, kterým nevyhovuje klasická monogamie a chtějí si trochu užít i jinde.

Základem otevřeného vztahu je samozřejmě bezpečnost. Neznamená to, že budete střídat milence a milenky den co den – a ještě navíc bez ochrany. Naopak. Zodpovědnost by měla být jeho stavebním kamenem a každá, byť „povolená“ nevěra, probíhat s kondomem ☔.

Otevřené vztahy mají mnoho podob. Jediné, na čem skutečně záleží, je domluva mezi „hlavními“ partnery. Pro někoho může být otevřený vztah o možnosti flirtovat na akcích s jiným potenciálním sexuálním partnerem a v případě úspěchu s ním odejít domů. V jiných vztazích může být domluva taková, že pokud se partneři delší dobu nevidí (například během služební cesty), mají „povolení“ hledat sexuální uspokojení jinde.

V jiných vztazích zase funguje domluva, že mají partneři tzv. „přátelství s benefity“ neboli dlouhodobé sexuální partnery mimo hlavní vztah, které jsou však založené skutečně na sexu a přátelství, nikoliv však na citech, které by mohly ohrožovat domácí pohodu.

Důležité je nastavit pravidla otevřeného vztahu, která vám budou vyhovovat a budete je za všech okolností dodržovat.

Kdo nejčastěji volí otevřený vztah?

Naše společnost je nastavená na monogamii a cokoliv jiného je často spojené s odsouzením okolí. Ať už se jedná o otevřený vztah s přiznanou „nevěrou,“ polyamorii nebo například zájem o swingers – přiznat podobné nastavení přátelům nebo dokonce rodině se většinou s pochopením příliš nesetká.

Možná vás však příliš nepřekvapí, že přes názor veřejnosti není určitá forma otevřeného vztahu nijak extrémně vzácná. Nejedna studie poukazuje na to, že se jedná o poměrně běžnou formu vztahového uspořádání, kterou někdy v životě vyzkoušel minimálně každý pátý člověk.

Další z (kanadských) studií uvádí, že v otevřeném vztahu bylo 2,4 procent dospělých. V amerických studiích se k otevřenému vztahu přiznala 4 % dotazovaných.

Ze studií také vyplývá, že je o otevřené vztahy poměrně velký zájem – celých 31 % žen 👩 a 38 % mužů 👨 uvedlo, že měli zájem o jinou než monogamní formu vztahu. Čím mladší dotazovaní byli, tím větší zájem o toto uspořádání uváděli. Starší lidé byli (alespoň v dotazníku) spíše konzervativnější a přikláněli se více ke klasické monogamii.

Výhody a nevýhody otevřeného vztahu

Největší výhoda otevřeného vztahu je otevřená komunikace o vzájemných potřebách a touhách. Eliminujete jím nevěru, které současně vezmete to kouzlo čehosi zakázaného a lákavého. V otevřeném vztahu všichni zúčastnění vzájemně vědí, na čem jsou a komunikací svůj hlavní vztah mohou výrazně upevnit. Ať už se jedná o formu otevřeného vztahu, kde o svých ostatních partnerech mluvíte, nebo své mimomanželské aktivity v hovorech nezmiňujete (i zde záleží primárně na domluvě hlavních partnerů).

Další výhodou je, že z hlavního vztahu zmizí tlak na to, vyplnit partnerovi veškeré potřeby, ať už po emocionální či sexuální stránce. To, co si nemůžete dát vzájemně, můžete snadno najít u dalších schválených partnerů. I to může váš vztah a spokojenost v něm výrazně posílit.

Nevýhody otevřeného vztahu

Otevřené vztahy však samozřejmě nejsou pro každého a nesou s sebou i svá rizika a nevýhody.

Největší hrozbou je žárlivost a nízké sebevědomí. Ne každý zvládne představu, že se jeho partnerovi dostává štěstí a uspokojení s někým jiným. Samozřejmě i přes zodpovědné chování všech zúčastněných zvyšujete šanci nakažením pohlavně přenosnou chorobou či nechtěného těhotenství.

U některých lidí může vést více sexuálních partnerů také ke ztrátě libida.

Je otevřený vztah tím pravým řešením ve vaší situaci?

Otevřený vztah je vhodnou volbou ve chvíli, kdy už například od puberty víte, že vás monogamie neláká. V takovém případě je vhodné komunikovat své potřeby už v začátcích randění.

Toto vztahové uspořádání je vhodné, pokud jste s partnerem oba na stejné vlně a toužíte po experimentech s jinými lidmi. Můžete jím také řešit odlišné potřeby – skvělým řešením je například v případě, že jste bisexuální či pansexuální.

Otevřený vztah rozhodně není řešením toho, že se ve stávajícím monogamním vztahu začínáte nudit.  Už vůbec není vhodné o něčem takovém začínat, protože už jste si našli milence či milenku. Naopak. Rozhovor o otevřeném vztahu má místo pouze v partnerství, které má silné základy a panuje v něm důvěra a upřímnost.

Důležité je také nahlédnout do sebe a zjistit, zda se zvládnete zdravě vypořádat se žárlivostí a obavami, které tento vztah mohou doprovázet.

Otevřené vztahy versus polyamorie – v čem se liší?

Stalo se vám někdy, že jste pociťovali silnou lásku ke dvěma či více lidem najednou? Pak jste možná polyamorní.

Co to znamená?

Pokud mluvíme o otevřeném vztahu, spoustu lidí napadne polyamorie, o které se poslední dobou v médiích mluví čím dál tím více.

Přestože mají oba koncepty spoustu věcí společných, nejedná se o to samé.

Otevřené vztahy jsou primárně o sexu a sexuálním uspokojení a jsou ideální volbou ve spokojených monogamních vztazích, kde má jeden z páru buď mnohem větší sexuální apetit nebo touhy, které mu druhá polovička nechce plnit, ale nemá problémy, pokud si partner/ka najde naplnění jinde.

Polyamorie je oproti tomu o skutečné lásce k více partnerům.

Mnozí polyamorní lidé mají dokonce společnou domácnost ve třech a více lidech, kteří jsou mezi sebou propojeni nejen sexem, ale především citem.

Fungování polyamorních vztahů je těm otevřeným v lecčem podobné. Důležité je, aby byli všichni zúčastnění se situací spokojení. Velmi důležitá je také otevřená komunikace (nejen) o citech a pocitech, stejně jako naprostá důvěra.

A jak do toho všeho zapadá swingers nebo skupinový sex 🌋?

Jednoduchá odpověď? V podstatě nijak. Swingers (většinou se jedná o sexuální párty, kde si můžete užívat s partnerem/kou pohled na ostatní páry v erotických situacích nebo si dokonce vyzkoušet sex s dalšími lidmi za „dozoru“ ostatních) stejně jako skupinový sex může být v určitých případech formou otevřeného vztahu, většinou se však jedná o společné experimentování a nové zážitky v rámci vztahu.

I zde platí stejná pravidla jako v otevřeném či polyamorním vztahu. Je důležité, aby obě strany byly z podobného experimentu nadšené a naplno si ho užili. Na žárlivost a nízké sebevědomí spojené s obavami zde není prostor. Pokud něco podobného pocítíte, je nutné to s partnerem hned komunikovat a experimentování tohoto typu, klidně předčasně, ukončit.

Láká vás představa otevřeného vztahu či podobných experimentů? Pokud si myslíte, že ho ustojíte, promluvte si s partnerem, nastavte si jasná pravidla a kdo ví – možná právě tato forma bude tím pravým i pro vás a váš vztah výrazně okoření i posílí.

Autor: Market

„Markéta je jednou z našich kmenových redaktorek. Orientuje se v oblasti historie sexu a sexuálních pomůcek a ještě ve své desetileté redaktorské a copywriterské kariéře nenašla téma, kterého by se zalekla. Fascinují ji především podoby lidské sexuality napříč historií."