Jsme tu pro Vás:  222 224 060  |  Bystrá 761/10, Praha 9  |    v pátek od 09:00 hodin
Logo Sexshopik.cz

Informace o zpracování osobních údajů pro účely kamerového záznamu

 

Společnost Acebiz s.r.o., se sídlem Praha 9, Bystrá 761/10, PSČ 19300, IČO: 276 04 276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložka 118305 (dále jako „společnost Acebiz s.r.o“) je správcem osobních údajů zákazníků a třetích osob nacházejících se v monitorovaných prostorách této společnosti na adrese Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00 a nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jako „nařízení“).

Kontaktní údaje společnosti Acebiz s.r.o. jsou následující:

  • doručovací adresa: Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 19300
  • email: [email protected]
  • telefon:222 224 060

Společnost Acebiz s.r.o. zpracovává osobní údaje zákazníků a třetích osob nacházejících se v monitorovaných prostorách této společnosti na adrese jejího skladu a prodejny Bystrá 761/10, Praha 9, PSČ 193 00, a to z důvodu ochrany majetku společnosti Acebiz s.r.o., z důvodu možných krádeží zboží této společnosti a jiného neoprávněného jednání třetích osob. Osobní údaje budou zpracovávány prostřednictvím obrazového záznamu osob. Právním důvodem pro zpracování těchto osobních údajů je ochrana majetku a práv a právem chráněných zájmů společnosti Acebiz s.r.o. i třetích osob.

Rozvody kamerového systému jsou vedeny v lištách. Šest kamer je umístěno ve skladu, jedna kamera u vchodu do výdejny, jedna kamera ve výdejně a dvě kamery v expedici. Je tedy sledován prostor celého skladu, výdejny a expedice. Jedná se stacionární kamery, které jsou v provozu na základě detekce pohybu.

Ze všech instalovaných kamer je pořizován záznam, který je ukládán na diskové nosiče uložené v počítači, k němuž má přístup pouze administrátor kamerových záznamů, a to prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla. Datové nosiče jsou chráněny antivirovým softwarem. Administrátorem kamerových záznamů je ředitel Ing. Robert Kvapil, který byl k nakládání s kamerovým systémem a záznamy vyškolen a bude provádět i údržbu kamerového systému.

Dalšími příjemci a zpracovateli osobních údajů budou orgány činné v trestním řízení, či správní orgány, a to v souvislosti s porušením práv a právem chráněných zájmů společnosti Acebiz s.r.o. i třetích osob a dále pak externí společnost zajišťující ochranu majetku společnosti Acebiz s.r.o. Společnost Acebiz s.r.o. nemá v úmyslu předat osobní údaje zákazníka do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Údaje získané z kamerového systému nebudou kromě výjimek uvedených v právních předpisech a v této informaci dále nikomu předávány, ani zpřístupňovány. Tyto údaje bude společnost Acebiz s.r.o. oprávněna mít uložené a zpracovávat je po dobu nezbytně nutnou k účelu, za jakým byly shromážděny, nejdéle však po dobu 14 dní. Po uplynutí této doby budou záznamy vymazány přepisem ve smyčce.

Za podmínek stanovených v nařízení má zákazník, či třetí osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají výše uvedeným způsobem, právo požadovat od společnosti Acebiz s.r.o. přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz jeho osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, právo na přenositelnost jeho osobních údajů a právo podat proti společnosti Acebiz s.r.o. stížnost u dozorového úřadu.

Zákazník nemá povinnost osobní údaje společnosti Acebiz s.r.o. poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro možnost vstupu do monitorovaných prostor této společnosti.

Acebiz s.r.o.

  Přihlaste se a získejte slevu na první nákup!* 
*Kupon platí při objednávce nad 500 Kč

k hlavnímu obsahu ↑

📱 Přepnout na mobilní verzi webu

Přihlásit se

E-mail:
Heslo:
Registrace Zapomněli jste své heslo?
smazat